تور دهلی + آگرا + جیپور 17 آذر 96

تور دهلی + آگرا + جیپور 17 آذر 96

تهران به تور هند , تور دهلی
1396/09/17 تا 1396/09/24
2,470,000 تومان
به مدت 8 روز و 8 شب
گلفام سفر
تلفن: 42142
نوع تور: سیاحتی

خدمات تور

پرواز عمان ایر , ویزا , 7 شب هتل با صبحانه , راهنمای فارسی زبان , ترانسفر فرودگاهی و بین شهری , 3 گشت شهری با غذا , بیمه مسافرتی

مدارک لازم :

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز- 2 قطعه عکس رنگی 5*5 زمینه سفید تکمیل فرم فارسی اطلاعات مسافر بصورت کامل- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن توضیحات-کپی کارت ملی پشت و رو حضور مسافر جهت انگشت نگاری در سفارت هند الزامی میباشد

روش حمل و نقل

  • نوع وسیله ی نقلیه :
  • نام شرکت یا وسیله ی نقلیه : رفت :
    عمان اير
    - برگشت :  
    عمان اير
  • توضیحات :

نرخ نوزاد 695000 تومان می باشد.روز اول : رسیدن بھ دھليھنگام ظهر بھ فرودگاه بین المللي دھلی جدید مي رسیم . بعد از گذشتن از گمركات ، انجام تشریفات مھاجرتي و دریافتساكھاي مسافرتي ، نماینده ما با تابلوی گلفام سفر در ھنگام خروجتان از سالن ترانزیت با شما ملاقات كرده و شما ازآنجا بھ ھتل خود انتقال داده مي شوید ، کھ بھ محض رسیدن بھ ھتل ، مراحل پذیرش انجام می گیرد.روز دوم : در دھليصبح روزدوم به تور شهری مرکب Old and New Delhi (دهلی قدیم و جدید ) می روید که در تور مذکور بازدید خود را از Raj Ghat آغاز می نمایید.سپس از Red Fort گذشته و به مسجد جامع , یکی از بزرگترین مساجد آسیا می رسید.در تور گردشی به دهلی امپریال یا سلطنتیQutub minar (منار قطب ) می باشد میرسیم که بلندترین برج سنگی در هندوستان است سپس از مقبره همایون دیدار میکنیم که توسط بیوه امپراطور دوم مغول همایون ساخته شده است همچنین این تور شامل گذشتن از دروازه هند ساختمان پارلمانRastrapathi Bhawan و امارت ریاست جمهوری نیز میباشد . شب هنگام به هتل باز می گردیم.روز سوم : دھليبعد از صرف صبحانھ در ھتل ، باقي روز در اختیار خودتان مي باشد.روز چھارم : دھلي – آگرابعد از صرف صبحانھ در ھتل ، بھ سمت آگرا حركت مي نماییم 204 کیلومتر4/5 ساعت . هنگام رسیدن به هتل در آگرا امور مربوط به پذیرش در هتل را انجام می دهید و بقیه روز دارای وقت آزاد خواهید بود..روز پنجم : آگراصبح زود بعد از صبحانھ ، بھ تور تاج محل می روید كھ روزھاي جمھ تعطیل است از قلعھ آگرا بازدید خواھید نمود كھنمونھ اي برجستھ از معماري مغولي مي باشد . بعد از ظھر وقت شما آزاد بوده ، کھ در وقت آزاد می توانید از ماشینی کھدر اختیارتان قرار می گیرد بھ صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید.روز ششم : آگرا ، فاتح پور سیكري ، جیپوربعد از صرف صبحانھ در ھتل ، از آگرا بھ سمت جیپور حركت مي كنید 220 كیلومتر ، 6 ساعت و در سر راه از فاتح پورسیكری بازدید مي كنید. لباسھای زنان و عمامھ ھای مردان بھ جذابیت این شھر اضافھ مي كند .شب ھنگام بھ ھتل باز ميگردیم .روز ھفتم : جیپوربعد از صرف صبحانھ در بوفھ ھتل، از جیپور خارج شده و بھ سمت پایتخت باستاني آمبر مي روید تا از قلعھ آمبر با زدیدكنید و بازدید بعدی از كاخ شھر است كھ مجتمع عظیمي از امارات ، باغ ھا ، صحن ھا ، ھنرھاي زینتي و مسیرھاي كندهكاري شده مي باشد . بھ سمت جانتار مانتار قدم زده و بھ كاخ بادھا یا ھوامحل حرکت می کنیم . شب ھنگام بھ ھتل باز ميگردیم ، کھ در وقت آزاد می توانید از ماشینی کھ در اختیارتان قرار می گیرد بھ صورت رایگان برای خرید استفاده نمایید.روز ھشتم : جیپورفرودگاهCheck Out هتل جیپور ساعت 7 صبح و به سمت فرودگاه جیپور.